3 sản phẩm
YAMAHA

Synthersizer Yamaha MODX7+ 76-Key

38.800.000₫
41.890.000₫
YAMAHA
38.800.000₫
41.890.000₫

Synthersizer Yamaha MODX7+ 76-Key

Yamaha MODX7+ đã tích hợp bộ năng lực sáng tạo và công nghệ của họ và đóng gói nó thành một bộ tổng hợp hiệu suất cao, được thiết kế cho các nhu cầu hiện đại. MODX+ xây dựng mô hình tiên tiến này để đáp ứng các cơ hội âm..
38.800.000₫
41.890.000₫
YAMAHA

Synthersizer Yamaha MODX6+ 61-Key

34.900.000₫
37.990.000₫
YAMAHA
34.900.000₫
37.990.000₫

Synthersizer Yamaha MODX6+ 61-Key

Yamaha MODX6+ đã tích hợp bộ năng lực sáng tạo và công nghệ của họ và đóng gói nó thành một bộ tổng hợp hiệu suất cao, được thiết kế cho các nhu cầu hiện đại. MODX+ xây dựng mô hình tiên tiến này để đáp ứng các cơ hội âm thanh..
34.900.000₫
37.990.000₫
YAMAHA

Synthersizer Yamaha MODX8+ 88-Key

46.900.000₫
50.990.000₫
YAMAHA
46.900.000₫
50.990.000₫

Synthersizer Yamaha MODX8+ 88-Key

Yamaha MODX8+ đã tích hợp bộ năng lực sáng tạo và công nghệ của họ và đóng gói nó thành một bộ tổng hợp hiệu suất cao, được thiết kế cho các nhu cầu hiện đại. MODX+ xây dựng mô hình tiên tiến này để đáp ứng các cơ hội âm..
46.900.000₫
50.990.000₫

Bộ Lọc

3 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!