Đàn Guitar Điện Yamaha

79 sản phẩm
YAMAHA
39.890.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RSP20CR, Brushed Black

Đàn guitar điện Yamaha RSP20CR là sản phẩm cao cấp nhất thuộc Revstar Series, với sự kết hợp các bộ phận và nguyên liệu cao cấp được lựa chọn thủ công để tạo ra một nhạc cụ chất lượng từ ngoại hình đến chất lượng âm thanh. Yamaha đã trang..
39.890.000₫
YAMAHA
39.890.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RSP20CR, Rusty Rat

Đàn guitar điện Yamaha RSP20CR là sản phẩm cao cấp nhất thuộc Revstar Series, với sự kết hợp các bộ phận và nguyên liệu cao cấp được lựa chọn thủ công để tạo ra một nhạc cụ chất lượng từ ngoại hình đến chất lượng âm thanh. Yamaha đã trang..
39.890.000₫
YAMAHA
23.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS820CR, Rusty Rat

Đàn guitar điện Yamaha RS820CR là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Yamaha đã trang bị cho đàn guitar..
23.990.000₫
YAMAHA
23.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS820CR, Steel Rust

Đàn guitar điện Yamaha RS820CR là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Yamaha đã trang bị cho đàn guitar..
23.990.000₫
YAMAHA
23.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS820CR, Brushed Black

Đàn guitar điện Yamaha RS820CR là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Yamaha đã trang bị cho đàn guitar..
23.990.000₫
YAMAHA
23.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS820CR, Brushed Teal Blue

Đàn guitar điện Yamaha RS820CR là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Yamaha đã trang bị cho đàn guitar..
23.990.000₫
YAMAHA
19.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS702B

Đàn guitar điện Yamaha RS702B là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Yamaha đã trang bị cho đàn guitar..
19.990.000₫
YAMAHA
19.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS720BX

Đàn guitar điện Yamaha RS720BX là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Yamaha đã trang bị cho đàn guitar..
19.990.000₫
YAMAHA
19.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS720B, Wall Fade

Đàn guitar điện Yamaha RS720B là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Yamaha đã trang bị cho đàn guitar..
19.990.000₫
YAMAHA
19.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS720B, Vintage Japanese Denim

Đàn guitar điện Yamaha RS720B là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Yamaha đã trang bị cho đàn guitar..
19.990.000₫
YAMAHA
19.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS720B, Shop Black

Đàn guitar điện Yamaha RS720B là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Yamaha đã trang bị cho đàn guitar..
19.990.000₫
YAMAHA
19.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS720B, Ash Gray

Đàn guitar điện Yamaha RS720B là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Yamaha đã trang bị cho đàn guitar..
19.990.000₫
YAMAHA
17.790.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS620, Snake Eye Green

Đàn guitar điện Yamaha RS620 là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Với tay nghề thủ công xuất sắc,..
17.790.000₫
YAMAHA
17.790.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS620, Burnt Charcoal

Đàn guitar điện Yamaha RS620 là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Với tay nghề thủ công xuất sắc,..
17.790.000₫
YAMAHA
17.790.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS620, Brick Burst

Đàn guitar điện Yamaha RS620 là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series, dòng đàn guitar điện Revstar của Yamaha nổi bật với những đường cong ấn tượng, bộ thu dây quấn tùy chỉnh đầy cá tính và âm thanh mạnh mẽ. Với tay nghề thủ công xuất sắc,..
17.790.000₫
YAMAHA
15.590.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS502TFMX

Yamaha RS502TFMX là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series của Yamaha, thể hiện thiết kế độc đáo, trang nhã được chế tạo để mang lại độ nét tối đa và khả năng chơi tuyệt vời. Yamaha RS502TFMX có điểm khác so với Model Yamaha RS502T là lớp hoàn..
15.590.000₫
YAMAHA
15.590.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS502TFM

Yamaha RS502TFM là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series của Yamaha, thể hiện thiết kế độc đáo, trang nhã được chế tạo để mang lại độ nét tối đa và khả năng chơi tuyệt vời. Yamaha RS502TFM có điểm khác so với Model Yamaha RS502T là lớp hoàn..
15.590.000₫
YAMAHA
15.590.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS502T, Bowden Green

Yamaha RS502T là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series của Yamaha, thể hiện thiết kế độc đáo, trang nhã được chế tạo để mang lại độ nét tối đa và khả năng chơi tuyệt vời. Yamaha RS502T có điểm khác so với Model Yamaha RS502 là phần chốt mắc..
15.590.000₫
YAMAHA
15.590.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS502T, Black

Yamaha RS502T là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series của Yamaha, thể hiện thiết kế độc đáo, trang nhã được chế tạo để mang lại độ nét tối đa và khả năng chơi tuyệt vời. Yamaha RS502T có điểm khác so với Model Yamaha RS502 là phần đuôi..
15.590.000₫
YAMAHA
13.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS502, Billet Green

Yamaha RS502 là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series của Yamaha, thể hiện thiết kế độc đáo, trang nhã được chế tạo để mang lại độ nét tối đa và khả năng chơi tuyệt vời. Yamaha RS502 mang đến cho bạn một nhạc cụ biểu diễn hoàn hảo..
13.990.000₫
YAMAHA
13.990.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS502, Shop Black

Yamaha RS502 là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series của Yamaha, thể hiện thiết kế độc đáo, trang nhã được chế tạo để mang lại độ nét tối đa và khả năng chơi tuyệt vời. Yamaha RS502 mang đến cho bạn một nhạc cụ biểu diễn hoàn hảo..
13.990.000₫
YAMAHA
11.890.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS420, Maya Gold

Yamaha RS420 là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series của Yamaha, nổi bật với những đường cong táo bạo, âm sắc mạnh mẽ. Cây đàn cung cấp âm thanh phong phú, ghi dấu ấn trên sâu khấu nhờ vào cặp pickup humbucking VH3 tạo ra chất lượng âm..
11.890.000₫
YAMAHA
11.890.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS420, Factory Blue

Yamaha RS420 là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series của Yamaha, nổi bật với những đường cong táo bạo, âm sắc mạnh mẽ. Cây đàn cung cấp âm thanh phong phú, ghi dấu ấn trên sâu khấu nhờ vào cặp pickup humbucking VH3 tạo ra chất lượng âm..
11.890.000₫
YAMAHA
11.890.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha RS420, Fired Red

Yamaha RS420 là một trong các sản phẩm thuộc Revstar Series của Yamaha, nổi bật với những đường cong táo bạo, âm sắc mạnh mẽ. Cây đàn cung cấp âm thanh phong phú, ghi dấu ấn trên sâu khấu nhờ vào cặp pickup humbucking VH3 tạo ra chất lượng âm..
11.890.000₫
79 sản phẩm

Bộ Lọc

79 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Đàn Guitar Điện Yamaha