Kèn Trombone Tenor

4 sản phẩm
YAMAHA
27.900.000₫

Kèn Trombone Tenor Yamaha YLS-154S, Silver Plated

Kèn trombone tiêu chuẩn của Yamaha YSL-154S được thiết kế dễ dàng hơn cho các sinh viên mới bắt đầu học để tiến bộ càng sớm càng tốt. Các loại kèn này được sản xuất trong các xưởng của Yamaha bởi các người thợ có tay nghề cao được đào..
27.900.000₫
YAMAHA
22.600.000₫

Kèn Trombone Tenor Yamaha YLS-154, Gold Lacquer

Kèn trombone tiêu chuẩn của Yamaha YSL154 được thiết kế dễ dàng hơn cho các sinh viên mới bắt đầu học để tiến bộ càng sớm càng tốt. Các loại kèn này được sản xuất trong các xưởng của Yamaha bởi các người thợ có tay nghề cao được đào..
22.600.000₫
YAMAHA
30.600.000₫

Kèn Trombone Tenor Yamaha YSL-354S, Silver Plated

Kèn trombone chuẩn Yamaha YSL-354S được thiết kế dễ dàng hơn cho các sinh viên mới bắt đầu học để tiến bộ càng sớm càng tốt. Các loại kèn này được sản xuất trong các xưởng của Yamaha bởi các người thợ có tay nghề cao được đào tạo tốt..
30.600.000₫
YAMAHA
26.900.000₫

Kèn Trombone Tenor Yamaha YSL-354, Gold Lacquer

Kèn trombone chuẩn Yamaha YSL-354 được thiết kế dễ dàng hơn cho các sinh viên mới bắt đầu học để tiến bộ càng sớm càng tốt. Các loại kèn này được sản xuất trong các xưởng của Yamaha bởi các người thợ có tay nghề cao được đào tạo tốt..
26.900.000₫

Bộ Lọc

4 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Kèn Trombone Tenor