Đàn Guitar Điện Auriga

8 sản phẩm
AURIGA
12.500.000₫

Đàn Guitar Điện Auriga AM-540 HH, Rosewood Fingerboard, PB - Peach Burst

"Quanfeng" - OEM gia công guitar số một tại Trung Quốc, đã chuyển đổi và tạo ra thương hiệu Auriga mới của riêng mình, tiếp tục duy trì mức chất lượng cao nhất. Nếu bạn đã từng chơi dòng Squier Classic Vibe do Quanfeng sản xuất. Cảm giác và chất..
12.500.000₫
AURIGA
12.500.000₫

Đàn Guitar Điện Auriga AM-540 HH, Rosewood Fingerboard, HB - Honey Burst

"Quanfeng" - OEM gia công guitar số một tại Trung Quốc, đã chuyển đổi và tạo ra thương hiệu Auriga mới của riêng mình, tiếp tục duy trì mức chất lượng cao nhất. Nếu bạn đã từng chơi dòng Squier Classic Vibe do Quanfeng sản xuất. Cảm giác và chất..
12.500.000₫
AURIGA
12.500.000₫

Đàn Guitar Điện Auriga AM-540 HH, Rosewood Fingerboard, BTB - Blue Iceberg

"Quanfeng" - OEM gia công guitar số một tại Trung Quốc, đã chuyển đổi và tạo ra thương hiệu Auriga mới của riêng mình, tiếp tục duy trì mức chất lượng cao nhất. Nếu bạn đã từng chơi dòng Squier Classic Vibe do Quanfeng sản xuất. Cảm giác và chất..
12.500.000₫
AURIGA
8.500.000₫

Đàn Guitar Điện Auriga AS-300 Stratocaster HSS, Maple Fingerboard, SBS - Silver Burst

"Quanfeng" - OEM gia công guitar số một tại Trung Quốc, đã chuyển đổi và tạo ra thương hiệu Auriga mới của riêng mình, tiếp tục duy trì mức chất lượng cao nhất. Nếu bạn đã từng chơi dòng Squier Classic Vibe do Quanfeng sản xuất. Cảm giác và chất..
8.500.000₫
AURIGA
8.500.000₫

Đàn Guitar Điện Auriga AS-300 Stratocaster HSS, Maple Fingerboard, DSB - Dark Sunburst

"Quanfeng" - OEM gia công guitar số một tại Trung Quốc, đã chuyển đổi và tạo ra thương hiệu Auriga mới của riêng mình, tiếp tục duy trì mức chất lượng cao nhất. Nếu bạn đã từng chơi dòng Squier Classic Vibe do Quanfeng sản xuất. Cảm giác và chất..
8.500.000₫
AURIGA
8.500.000₫

Đàn Guitar Điện Auriga AS-300 Stratocaster HSS, Maple Fingerboard, KBS - Dark Night

"Quanfeng" - OEM gia công guitar số một tại Trung Quốc, đã chuyển đổi và tạo ra thương hiệu Auriga mới của riêng mình, tiếp tục duy trì mức chất lượng cao nhất. Nếu bạn đã từng chơi dòng Squier Classic Vibe do Quanfeng sản xuất. Cảm giác và chất..
8.500.000₫
AURIGA
5.800.000₫

Đàn Guitar Điện Auriga A-220 Stratocaster HSS, Maple Fingerboard, PK - Pink

"Quanfeng" - OEM guitar số một tại Trung Quốc, đã chuyển đổi và tạo ra thương hiệu Auriga mới của riêng mình, tiếp tục duy trì mức chất lượng cao nhất. Nếu bạn đã từng chơi dòng Squier Classic Vibe do Quanfeng sản xuất. Cảm giác và chất liệu hoàn..
5.800.000₫
AURIGA
5.800.000₫

Đàn Guitar Điện Auriga A-220 Stratocaster HSS, Maple Fingerboard, MBL - Silver

Đàn Guitar Điện Auriga A220 MBL. "Quanfeng" - OEM sản xuất guitar số một tại Trung Quốc, đã chuyển đổi và tạo ra thương hiệu Auriga mới của riêng mình, tiếp tục duy trì mức chất lượng cao nhất. Nếu bạn đã từng chơi dòng Squier Classic Vibe do Quanfeng..
5.800.000₫

Bộ Lọc

8 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Đàn Guitar Điện Auriga