3 sản phẩm
SQOE
6.500.000₫

Đàn Guitar Classic Silent Sqoe SEGD600

Đàn Guitar Silent Classical Sqoe SEGD600 Thông số kỹ thuật/ Spec: Solid Mahogany body Rosewood Fingerboard Piezo pickup Nylon string Vintage Deluxe SQOE Tuners Rosewood Bridge 1 Volume + 1 Tone Knob Easy Access Truss Rod Asdjustment Smooth Matte finish
6.500.000₫
SQOE
9.000.000₫

Đàn Guitar Classic Silent Sqoe SEGD900

Đàn Guitar Silent Classical Sqoe SEGD900 Thông số kỹ thuật/ Spec: Solid Mahogany body with Quilt Maple Top Canadian Roasted Maple Neck with smooth satin finish Rosewood Fingerboard with 22 frets Piezo pickup Nylon string Vintage Deluxe SQOE Tuners Rosewood Bridge with Gloss finish 1 Volume + 1 Tone Knob..
9.000.000₫
SQOE
6.000.000₫

Đàn Guitar Acoustic Silent Acoustic Sqoe SETL800

 Đàn Guitar Silent Acoustic Sqoe SETL800 w/Piezo Thông số kỹ thuật/ Spec: Solid Mahogany body Rosewood Fingerboard Piezo pickup Steel string Diecast Deluxe SQOE Tuners Rosewood Bridge 1 Volume + 1 Tone Knob Smooth Matte finish  
6.000.000₫

Bộ Lọc

3 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!