Đàn Guitar Acoustic Bass GrassRoots

1 sản phẩm
GRASSROOTS
16.000.000₫

Đàn Guitar Acoustic Bass GrassRoots G-AC-Bass

Đàn Guitar Acoustic Bass GrassRoots GAC Bass Thông số kỹ thuật/ Spec: BODY (Top) Spruce, (Back) Mahogany (Thickness 50mm) NECK Mahogany FINGERBOARD Pau Ferro, 19Frets SCALE 753mm CONSTRUCTION Set-neck BRIDGE Pau Ferro w/String-thru-body PICKUP GS-1B CONTROL Volume, Tone
16.000.000₫

Bộ Lọc

1 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Đàn Guitar Acoustic Bass GrassRoots