Đàn Guitar Classic GrassRoots

1 sản phẩm
GRASSROOTS

Đàn Guitar Classic GrassRoots G-AC/N

17.500.000₫
GRASSROOTS
17.500.000₫

Đàn Guitar Classic GrassRoots G-AC/N

Đàn Guitar Classic GrassRoots G-AC/N Thân đàn được thiết kế mỏng Thân đàn nhỏ được khoét rỗng từ gỗ gụ ở mặt sau, dày 1,5 inch (38 mm) và cho cảm giác giống như một cây đàn guitar điện. Cần đàn được thiết kế thang âm ngắn Cần đàn cũng..
17.500.000₫

Bộ Lọc

1 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Đàn Guitar Classic GrassRoots