Đàn Guitar Acoustic GrassRoots

1 sản phẩm
GRASSROOTS
18.300.000₫

Đàn Guitar Acoustic GrassRoots G-AC/S

Đàn Guitar Acoustic GrassRoots G-AC/S G-AC-50S được trang bị bộ tiền khuếch đại thông số kỹ thuật dây thép dòng G-AC. Bạn có thể thưởng thức cây đàn guitar acoustic này ngay lần đầu tiên và có thể chơi như một cây đàn guitar điện. Thân đàn được làm rỗng..
18.300.000₫

Bộ Lọc

1 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Đàn Guitar Acoustic GrassRoots