2 sản phẩm
YAMAHA
125.200.000₫

Đàn Silent Bass-Electric Violin Yamaha SLB300PRO

Yamaha SLB300PRO là mẫu đàn bass điện dạng đứng hoàn toàn mới, đáp ứng chất lượng âm thanh và cộng hưởng tự nhiên nhờ sử dụng hệ thống SRT POWERED mô phỏng âm thanh chất lượng phòng thu, với sự cộng hưởng trong thân đàn đại vĩ cầm được ghi..
125.200.000₫
YAMAHA
80.720.000₫

Đàn Silent Bass-Electric Violin Yamaha SLB300

Yamaha SLB300 là loại đàn contrabass điện (đại hồ cầm) hoàn toàn mới mang lại âm thanh sắc sảo và độ cộng hưởng tự nhiên nhờ Hệ thống Công suất SRT nhằm mô phỏng âm thanh chất lượng ở phòng thu, nơi mà âm thanh cộng hưởng của thùng đàn..
80.720.000₫

Bộ Lọc

2 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!