Đàn Guitar Bass GrassRoots

9 sản phẩm
GRASSROOTS
14.500.000₫

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-AMAZE-GCB5-NDBS, Natural Dark Blue Burst

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-AMAZE-GCB5-NDBS, Natural Dark Blue Burst Giải phóng tài năng âm nhạc của bạn với Đàn ghi-ta bass điện GrassRoot G Amaze 5 – sự kết hợp hài hòa giữa phong cách và nội dung. Kỳ quan năm dây này thể hiện tính thẩm mỹ bóng bẩy..
14.500.000₫
GRASSROOTS
14.500.000₫

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-AMAZE-FM-TBSB, Tobacco Sunburst

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-AMAZE-FM-TBSB, Tobacco Sunburst Nâng cao nhịp điệu của bạn với đàn guitar bass điện GrassRoots G-AMAZE-FM, một cây đàn mạnh mẽ nhỏ gọn được thiết kế cho những ai dám định nghĩa lại nhịp điệu. Được chế tạo để tạo sự thoải mái và phong cách,..
14.500.000₫
GRASSROOTS
19.300.000₫

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-PB/R

Đàn Guitar Bass GrassRoots GPBR Thông số kỹ thuật/ Spec: BODY Alder NECK Hard Maple FINGERBOARD Rosewood, 20frets SCALE 864mm CONSTRUCTION Bolt-on BRIDGE Original Type PICKUP GP-1B CONTROLS Volume, Tone
19.300.000₫
GRASSROOTS
18.900.000₫

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-JB/R

Đàn Guitar Bass GrassRoots GJBR Thông số kỹ thuật/ Spec: BODY Alder(Thru Color), Basswood(Solid Color) NECK Hard Maple FINGERBOARD Rosewood, 20frets SCALE 864mm CONSTRUCTION Bolt-on BRIDGE Original Bass Bridge PICKUPS (Neck) GJ-1B, (Bridge) GJ-1B CONTROLS Neck&Bridge Volume, Master Tone
18.900.000₫
GRASSROOTS
10.600.000₫

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-BB-DLX

Đàn Guitar Bass GrassRoots GBB DLX Thông số kỹ thuật/ Spec: BODY Basswood NECK Hard Maple 3P FINGERBOARD Blackwood® SCALE 864mm NUT Bone (40mm) FRET XJ, 21frets CONSTRUCTION Bolt-on(KT Cut) BRIDGE BB-101 w/String-thru-body PICKUPS (Neck) GP-1B, (Bridge) GJ-1B CONTROLS Neck Volume, Bridge Volume, Master Tone
10.600.000₫
GRASSROOTS
17.700.000₫

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-AM-55MS/R

Đàn Guitar Bass GrassRoots GAM55MS/R Thông số kỹ thuật/ Spec: BODY Basswood, Ash(BKSW) NECK Hard Maple FINGERBOARD Pau Ferro, 22frets SCALE 813mm CONSTRUCTION Bolt-on BRIDGE BB-101 w/String-thru-body PICKUPS (Neck) GJ-1B, (Bridge) GJ-1B CONTROLS Neck&Bridge Volume, Master Tone
17.700.000₫
GRASSROOTS
16.500.000₫

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-AMAZE-DX/MS

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-AMAZE-DX/MS Thông số kỹ thuật/ Spec: BODY Basswood, Tamo(BKSW) NECK Hard Maple FINGERBOARD Rosewood w/White Binding, 22frets SCALE 813mm CONSTRUCTION Bolt-on BRIDGE BB-101 w/String-thru-body PICKUPS (Neck) GJ-1B, (Bridge) GJ-1B CONTROLS Neck&Bridge Volume, Master Tone(w/PULL is Humbucker PU Mode)※In this mode, the neck volume functions as the..
16.500.000₫
GRASSROOTS
14.500.000₫

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-AMAZE

Đàn Guitar Bass GrassRoots GAMAZE Thông số kỹ thuật/ Spec: BODY Tamo NECK Hard Maple FINGERBOARD Hard Maple w/White Binding, 21frets SCALE 864mm CONSTRUCTION Bolt-on(STAR-CUT) BRIDGE BB-101 w/String-thru-body PICKUPS (Neck) GJ-1B, (Bridge) GJ-1B CONTROLS Master Volume, PU Balancer, 3 Band EQ(G&B G-102-2)
14.500.000₫
GRASSROOTS
18.800.000₫

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-AMAZE-DX/LS

Đàn Guitar Bass GrassRoots G-AMAZE-DX/LS Thông số kỹ thuật/ Spec: BODY Alder, Tamo(BSIW) NECK Hard Maple FINGERBOARD Rosewood w/White Binding, 21frets SCALE 864mm CONSTRUCTION Bolt-on BRIDGE BB-101 w/String-thru-body PICKUPS (Neck) PRIDE J-An, (Bridge) PRIDE J-Ab CONTROLS Neck&Bridge Volume, Master Tone(w/PULL is Humbucker PU Mode)※In this mode, the neck volume functions..
18.800.000₫

Bộ Lọc

9 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Đàn Guitar Bass GrassRoots