2 sản phẩm
YAMAHA
55.290.000₫
57.290.000₫

Đàn Silent Violin 5-dây Yamaha SV255, Shaded Brown

Yamaha SV255 là cây Violin (Vĩ cầm) – Phá vỡ sự im lặng Yamaha SV255 là cây violin silent 5-dây được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người biểu diễn chuyên nghiệp lẫn bán chuyên nghiệp muốn khuếch đại âm thanh đàn vĩ cầm cho mọi loại nhạc...
55.290.000₫
57.290.000₫
YAMAHA
50.790.000₫
53.790.000₫

Đàn Silent Violin 4-dây Yamaha SV250, Shaded Brown

Yamaha SV250 là cây Violin (Vĩ cầm) - Phá vỡ sự im lặng Yamaha SV250 là cây violin silent 4-dây được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người biểu diễn chuyên nghiệp lẫn bán chuyên nghiệp muốn khuếch đại âm thanh đàn vĩ cầm cho mọi loại nhạc...
50.790.000₫
53.790.000₫

Bộ Lọc

2 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!