1 sản phẩm
YAMAHA
60.500.000₫

Kèn Cornet Professional Bb Yamaha YCR-6335II, Gold Lacquer

Dòng sản phẩm chuyên nghiệp Yamaha Si giáng trưởng YCR-6335II Bb cornet thế hệ II này có vỏ van một mảnh để cải thiện hiệu quả hơi thở và khả năng chống chơi lý tưởng hơn nữa. Thiết kế 6335IIS này kết hợp với một nẹp bổ sung trên thanh trượt..
60.500.000₫

Bộ Lọc

1 sản phẩm

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!