Đàn Guitar Bass Yamaha

36 products
YAMAHA
18.830.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX605FM, Matte Amber

Đàn guitar bass Yamaha TRBX605FM (FM viết tắt từ Flamed Maple ) là sản phẩm cao cấp của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Một sự..
18.830.000₫
YAMAHA
18.830.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX605FM, Dark Red Burst

Đàn guitar bass Yamaha TRBX605FM (FM viết tắt từ Flamed Maple ) là sản phẩm cao cấp của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Một sự..
18.830.000₫
YAMAHA
18.830.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX605FM, Translucent Black

Đàn guitar bass Yamaha TRBX605FM (FM viết tắt từ Flamed Maple ) là sản phẩm cao cấp của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Một sự..
18.830.000₫
YAMAHA
18.830.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX605FM, Natural Satin

Đàn guitar bass Yamaha TRBX605FM (FM viết tắt từ Flamed Maple ) là sản phẩm cao cấp của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Một sự..
18.830.000₫
YAMAHA
17.490.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX604FM, Matte Amber

Đàn guitar bass Yamaha TRBX604FM (FM viết tắt từ Flamed Maple) là sản phẩm cao cấp của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 4 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Một sự..
17.490.000₫
YAMAHA
17.490.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX604FM, Dark Red Burst

Đàn guitar bass Yamaha TRBX604FM (FM viết tắt từ Flamed Maple) là sản phẩm cao cấp của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 4 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Một sự..
17.490.000₫
YAMAHA
17.490.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX604FM, Translucent Black

Đàn guitar bass Yamaha TRBX604FM (FM viết tắt từ Flamed Maple) là sản phẩm cao cấp của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 4 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Một sự..
17.490.000₫
YAMAHA
17.490.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX604FM, Natural Satin

Đàn guitar bass Yamaha TRBX604FM (FM viết tắt từ Flamed Maple) là sản phẩm cao cấp của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 4 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Một sự..
17.490.000₫
YAMAHA
14.290.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX505, Translucent Brown

Đàn guitar bass Yamaha TRBX505 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Kiểu dáng đẹp, âm trầm tuyệt vời, ngoài ra còn..
14.290.000₫
YAMAHA
14.290.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX505, Translucent Black

Đàn guitar bass Yamaha TRBX505 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Kiểu dáng đẹp, âm trầm tuyệt vời, ngoài ra còn..
14.290.000₫
YAMAHA
14.290.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX505, Translucent White

Đàn guitar bass Yamaha TRBX505 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Kiểu dáng đẹp, âm trầm tuyệt vời, ngoài ra còn..
14.290.000₫
YAMAHA
14.290.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX505, Brick Burst

Đàn guitar bass Yamaha TRBX505 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và khả năng chơi đáng kinh ngạc. Kiểu dáng đẹp, âm trầm tuyệt vời, ngoài ra còn..
14.290.000₫
YAMAHA
12.990.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX504, Translucent Brown

Đàn guitar bass Yamaha TRBX504 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 4 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc. Kiểu dáng đẹp, âm trầm tuyệt vời, ngoài ra còn có..
12.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX504, Translucent Black

Đàn guitar bass Yamaha TRBX504 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 4 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc. Kiểu dáng đẹp, âm trầm tuyệt vời, ngoài ra còn có..
12.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX504, Translucent White

Đàn guitar bass Yamaha TRBX504 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 4 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc. Kiểu dáng đẹp, âm trầm tuyệt vời, ngoài ra còn có..
12.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX504, Brick Burst

Đàn guitar bass Yamaha TRBX504 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 4 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc. Kiểu dáng đẹp, âm trầm tuyệt vời, ngoài ra còn có..
12.990.000₫
YAMAHA
10.490.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX305, Pewter

Đàn guitar bass Yamaha TRBX305 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc cùng nhau trong một gói hoàn chỉnh. Kiểu dáng đẹp, âm..
10.490.000₫
YAMAHA
10.490.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX305, Mist Green

Đàn guitar bass Yamaha TRBX305 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc cùng nhau trong một gói hoàn chỉnh. Kiểu dáng đẹp, âm..
10.490.000₫
YAMAHA
10.490.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX305, White

Đàn guitar bass Yamaha TRBX305 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc cùng nhau trong một gói hoàn chỉnh. Kiểu dáng đẹp, âm..
10.490.000₫
YAMAHA
10.490.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX305, Candy Apple Red

Đàn guitar bass Yamaha TRBX305 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc cùng nhau trong một gói hoàn chỉnh. Kiểu dáng đẹp, âm..
10.490.000₫
YAMAHA
10.490.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX305, Black

Đàn guitar bass Yamaha TRBX305 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc cùng nhau trong một gói hoàn chỉnh. Kiểu dáng đẹp, âm..
10.490.000₫
YAMAHA
10.490.000₫

Đàn Guitar Bass 5-dây Yamaha TRBX305, Factory Blue

Đàn guitar bass Yamaha TRBX305 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha và đây là cây đàn guitar bass 5 dây mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc cùng nhau trong một gói hoàn chỉnh. Kiểu dáng đẹp, âm..
10.490.000₫
YAMAHA
9.090.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX304, Pewter

Đàn guitar bass Yamaha TRBX304 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha, mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc cùng nhau trong một gói hoàn chỉnh. Kiểu dáng đẹp, âm trầm tuyệt vời này mang đến cho bạn hình..
9.090.000₫
YAMAHA
9.090.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX304, Mist Green

Đàn guitar bass Yamaha TRBX304 là sản phẩm của bộ sưu tập TRBX Series của Yamaha, mang đến tính linh hoạt, vẻ ngoài đẹp mắt và hiệu suất đáng kinh ngạc cùng nhau trong một gói hoàn chỉnh. Kiểu dáng đẹp, âm trầm tuyệt vời này mang đến cho bạn hình..
9.090.000₫
36 products

Filter by

36 products

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Đàn Guitar Bass Yamaha