Kèn Clarinet Bb trung cấp

2 products
YAMAHA
36.500.000₫

Kèn Clarinet Bb Yamaha YCL-450N

Khi thiết kế YCL-450 Series, Yamaha quan niệm rằng nó như một nhạc cụ mà người chơi mới bắt đầu muốn tiếp tục chơi tốt trong tương lai. Đây là nhạc cụ được thiết kế bởi Grenadilla với bí quyết có được qua nhiều năm kinh nghiệm chế tạo các..
36.500.000₫
YAMAHA
34.500.000₫

Kèn Clarinet Bb Yamaha YCL-450

Khi thiết kế YCL-450 Series, Yamaha quan niệm rằng nó như một nhạc cụ mà người chơi mới bắt đầu muốn tiếp tục chơi tốt trong tương lai. Đây là nhạc cụ được thiết kế bởi Grenadilla với bí quyết có được qua nhiều năm kinh nghiệm chế tạo các..
34.500.000₫

Filter by

2 products

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Kèn Clarinet Bb trung cấp