Kèn Clarinet CS tuỳ chỉnh

6 products
YAMAHA
59.900.000₫

Kèn Clarinet Bb/A Yamaha YCL-CXAII

Kèn Clarinet Yamaha Custom YCL-CXII Bb/A là một model chuyên nghiệp. Đầu tiên của dòng tùy chỉnh, YCL-CXII có âm thanh đầy đủ, phong phú, mạnh mẽ mang đến cho người chơi một nhạc cụ linh hoạt. Được làm từ gỗ grenadilla dày dặn cẩn thận, chiếc kèn clarinet này có các..
59.900.000₫
YAMAHA
50.900.000₫

Kèn Clarinet Bb Yamaha YCL-CXII

Kèn Clarinet Yamaha Custom YCL-CXII Bb là một model chuyên nghiệp. Đầu tiên của dòng tùy chỉnh, YCL-CXII có âm thanh đầy đủ, phong phú, mạnh mẽ mang đến cho người chơi một nhạc cụ linh hoạt. Được làm từ gỗ grenadilla dày dặn cẩn thận, chiếc kèn clarinet này có các..
50.900.000₫
YAMAHA
166.000.000₫

Kèn Clarinet Bb/A Yamaha YCL-CSVRAL-ASP

Kèn clarinet CSVR tùy chỉnh được thiết kế đặc biệt với ý kiến ​​đóng góp của các nhà giáo dục clarinet chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến sự hồi sinh hoàn toàn của clarinet Yamaha được thấy với SEVR, CSGIII, và bây giờ là clarinet CSVRAL-ASP. Kèn clarinet đặc biệt của Atelier..
166.000.000₫
YAMAHA
156.000.000₫

Kèn Clarinet Bb/A Yamaha YCL-CSVRA-ASP

Kèn clarinet CSVR tùy chỉnh được thiết kế đặc biệt với ý kiến ​​đóng góp của các nhà giáo dục clarinet chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến sự hồi sinh hoàn toàn của clarinet Yamaha được thấy với SEVR, CSGIII, và bây giờ là clarinet CSVRA-ASP. Kèn clarinet đặc biệt của Atelier..
156.000.000₫
YAMAHA
149.000.000₫

Kèn Clarinet Bb Yamaha YCL-CSVRL-ASP

Kèn clarinet CSVR tùy chỉnh được thiết kế đặc biệt với ý kiến ​​đóng góp của các nhà giáo dục clarinet chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến sự hồi sinh hoàn toàn của clarinet Yamaha được thấy với SEVR, CSGIII, và bây giờ là clarinet CSVR-ASP. Kèn clarinet đặc biệt của Atelier..
149.000.000₫
YAMAHA
139.500.000₫

Kèn Clarinet Bb Yamaha YCL-CSVR-ASP

Kèn clarinet CSVR tùy chỉnh được thiết kế đặc biệt với ý kiến ​​đóng góp của các nhà giáo dục clarinet chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến sự hồi sinh hoàn toàn của clarinet Yamaha được thấy với SEVR, CSGIII, và bây giờ là clarinet CSVR-ASP. Kèn clarinet đặc biệt của Atelier..
139.500.000₫

Filter by

6 products

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Kèn Clarinet CS tuỳ chỉnh