Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

GIỚI THIỆU

Trang web này được điều hành bởi Mai Nguyên Music. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu và tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ dữ liệu. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về quý vị khi quý vị sử dụng trang web này, cũng như cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Quyền riêng tư của quý vị quan trọng với chúng tôi vì vậy dù quý vị mới sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay là người dùng lâu năm, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu các thông lệ của chúng tôi - và liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Mai Nguyên Music (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) được gọi là “đơn vị kiểm soát dữ liệu” về dữ liệu cá nhân của quý vị và do đó chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của những việc chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân của quý vị.

  1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

  1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website https://mainguyenmusic.vn sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Mai Nguyên Music;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;

Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;

Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Mai Nguyên Music;

Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Mai Nguyên Music hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

  1. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/ cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

Ban quản lý Mai Nguyên Music;

Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website https://mainguyenmusic.vn;

Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ;

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;

Công ty nghiên cứu thị trường;

Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán;

Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng;

Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  1. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN.

Mai Nguyên Music

Địa chỉ: 1061B Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 08.1900.3282

Email: info@mainguyenmusic.vn

  1. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website https://mainguyenmusic.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Mai Nguyên Music thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Mai Nguyên Music. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Mai Nguyên Music sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

i) Qua email: info@mainguyenmusic.vn
ii) Qua điện thoại: 08.1900.3282

   7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website https://mainguyenmusic.vn được Mai Nguyên Music cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website https://mainguyenmusic.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Mai Nguyên Music có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Tiêu Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.

  1. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email: info@mainguyenmusic.vn hoặc gọi điện thoại tới số: 08.1900.3282 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Mai Nguyên Music. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.