Yamaha Pacifica Series

42 products
YAMAHA
4.090.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC012, Black

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica PAC012 là sự kết hợp giữa chất lượng làm đàn và khả năng chơi những giai điệu tuyệt vời. Được thiết kế cho người mới bắt đầu chơi và tìm hiểu guitar điện với mức giá phải chăng và có 4 màu sắc cho bạn..
4.090.000₫
YAMAHA
4.090.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC012, Dark Blue Metallic

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica PAC012 là sự kết hợp giữa chất lượng làm đàn và khả năng chơi những giai điệu tuyệt vời. Được thiết kế cho người mới bắt đầu chơi và tìm hiểu guitar điện với mức giá phải chăng và có 4 màu sắc cho bạn..
4.090.000₫
YAMAHA
4.090.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC012, White

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica PAC012 là sự kết hợp giữa chất lượng làm đàn và khả năng chơi những giai điệu tuyệt vời. Được thiết kế cho người mới bắt đầu chơi và tìm hiểu guitar điện với mức giá phải chăng và có 4 màu sắc cho bạn..
4.090.000₫
YAMAHA
4.090.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC012, Red Metallic

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica PAC012 là sự kết hợp giữa chất lượng làm đàn và khả năng chơi những giai điệu tuyệt vời. Được thiết kế cho người mới bắt đầu chơi và tìm hiểu guitar điện với mức giá phải chăng và có 4 màu sắc cho bạn..
4.090.000₫
YAMAHA
6.300.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112J, Black

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica PAC112J là sự kết hợp giữa chất lượng làm đàn và khả năng chơi những giai điệu tuyệt vời. Đây là một nhạc cụ tuyệt vời dành cho người mới bắt đầu chơi và tìm hiểu về guitar điện với mức giá đáng kinh ngạc..
6.300.000₫
YAMAHA
6.300.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112J, Lake Placid Blue

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica PAC112J là sự kết hợp giữa chất lượng làm đàn và khả năng chơi những giai điệu tuyệt vời. Đây là một nhạc cụ tuyệt vời dành cho người mới bắt đầu chơi và tìm hiểu về guitar điện với mức giá đáng kinh ngạc..
6.300.000₫
YAMAHA
6.300.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112J, Red Metallic

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica PAC112J là sự kết hợp giữa chất lượng làm đàn và khả năng chơi những giai điệu tuyệt vời. Đây là một nhạc cụ tuyệt vời dành cho người mới bắt đầu chơi và tìm hiểu về guitar điện với mức giá đáng kinh ngạc..
6.300.000₫
YAMAHA
6.300.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112J, Old Violin Sunburst

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica PAC112J là sự kết hợp giữa chất lượng làm đàn và khả năng chơi những giai điệu tuyệt vời. Đây là một nhạc cụ tuyệt vời dành cho người mới bắt đầu chơi và tìm hiểu về guitar điện với mức giá đáng kinh ngạc..
6.300.000₫
YAMAHA
6.300.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112J, Yellow Natural Satin

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica PAC112J là sự kết hợp giữa chất lượng làm đàn và khả năng chơi những giai điệu tuyệt vời. Đây là một nhạc cụ tuyệt vời dành cho người mới bắt đầu chơi và tìm hiểu về guitar điện với mức giá đáng kinh ngạc..
6.300.000₫
YAMAHA
8.200.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112V, Black

Đàn guitar điện Yamaha PAC112V là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J cho những người mới học với mức giá phải chăng. Model PAC112V này có 8 màu sắc cho bạn lựa chọn: PAC112V, Black PAC112V, Old Violin Sunburst PAC112V, Raspberry Red PAC112V,..
8.200.000₫
YAMAHA
8.200.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112V, Old Violin Sunburst

Đàn guitar điện Yamaha PAC112V là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J cho những người mới học với mức giá phải chăng. Model PAC112V này có 8 màu sắc cho bạn lựa chọn: PAC112V, Black PAC112V, Old Violin Sunburst PAC112V, Raspberry Red PAC112V,..
8.200.000₫
YAMAHA
8.200.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112V, Raspberry Red

Đàn guitar điện Yamaha PAC112V là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J cho những người mới học với mức giá phải chăng. Model PAC112V này có 8 màu sắc cho bạn lựa chọn: PAC112V, Black PAC112V, Old Violin Sunburst PAC112V, Raspberry Red PAC112V,..
8.200.000₫
YAMAHA
8.200.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112V, Silver

Đàn guitar điện Yamaha PAC112V là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J cho những người mới học với mức giá phải chăng. Model PAC112V này có 8 màu sắc cho bạn lựa chọn: PAC112V, Black PAC112V, Old Violin Sunburst PAC112V, Raspberry Red PAC112V,..
8.200.000₫
YAMAHA
8.200.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112V, Sonic Blue

Đàn guitar điện Yamaha PAC112V là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J cho những người mới học với mức giá phải chăng. Model PAC112V này có 8 màu sắc cho bạn lựa chọn: PAC112V, Black PAC112V, Old Violin Sunburst PAC112V, Raspberry Red PAC112V,..
8.200.000₫
YAMAHA
8.200.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112V, Yellow Natural Satin

Đàn guitar điện Yamaha PAC112V là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J cho những người mới học với mức giá phải chăng. Model PAC112V này có 8 màu sắc cho bạn lựa chọn: PAC112V, Black PAC112V, Old Violin Sunburst PAC112V, Raspberry Red PAC112V,..
8.200.000₫
YAMAHA
8.200.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112V, United Blue

Đàn guitar điện Yamaha PAC112V là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J cho những người mới học với mức giá phải chăng. Model PAC112V này có 8 màu sắc cho bạn lựa chọn: PAC112V, Black PAC112V, Old Violin Sunburst PAC112V, Raspberry Red PAC112V,..
8.200.000₫
YAMAHA
8.200.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112V, Vintage White

Đàn guitar điện Yamaha PAC112V là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J cho những người mới học với mức giá phải chăng. Model PAC112V này có 8 màu sắc cho bạn lựa chọn: PAC112V, Black PAC112V, Old Violin Sunburst PAC112V, Raspberry Red PAC112V,..
8.200.000₫
YAMAHA
9.000.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112VM, Black

Đàn guitar điện Yamaha PAC112VM là một trong các cây đàn có chất lượng tốt trong phân khúc giá dành cho những người mới tập chơi hoặc biểu diễn bán chuyên nghiệp. Là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J với các công nghệ..
9.000.000₫
YAMAHA
9.000.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112VM, Ice Blue

Đàn guitar điện Yamaha PAC112VM là một trong các cây đàn có chất lượng tốt trong phân khúc giá dành cho những người mới tập chơi hoặc biểu diễn bán chuyên nghiệp. Là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J với các công nghệ..
9.000.000₫
YAMAHA
9.000.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112VM, Sonic Pink

Đàn guitar điện Yamaha PAC112VM là một trong các cây đàn có chất lượng tốt trong phân khúc giá dành cho những người mới tập chơi hoặc biểu diễn bán chuyên nghiệp. Là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J với các công nghệ..
9.000.000₫
YAMAHA
9.000.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112VM, Tobacco Brown Sunburst

Đàn guitar điện Yamaha PAC112VM là một trong các cây đàn có chất lượng tốt trong phân khúc giá dành cho những người mới tập chơi hoặc biểu diễn bán chuyên nghiệp. Là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J với các công nghệ..
9.000.000₫
YAMAHA
9.000.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC112VM, Red Metallic

Đàn guitar điện Yamaha PAC112VM là một trong các cây đàn có chất lượng tốt trong phân khúc giá dành cho những người mới tập chơi hoặc biểu diễn bán chuyên nghiệp. Là sự lựa chọn cao hơn, chất lượng hơn so với dòng Yamaha PAC112J với các công nghệ..
9.000.000₫
YAMAHA
9.600.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC212VFM, Tobacco Brown Sunburst

Dựa trên mẫu đàn Yamaha PAC112V phổ biến, hai sản phẩm thuộc dòng Pacifica Series200 đã được nâng cấp là PAC212VFM và PAC212VQM. Được thiết kế nhằm gia tăng tính thẩm mỹ của mặt đàn với họa tiết quilt hoặc họa tiết vân lửa. Với một humbucker và hai bộ..
9.600.000₫
YAMAHA
9.600.000₫

Đàn Guitar Điện Yamaha Pacifica PAC212VFM, Translucent Black

Dựa trên mẫu đàn Yamaha PAC112V phổ biến, hai sản phẩm thuộc dòng Pacifica Series200 đã được nâng cấp là PAC212VFM và PAC212VQM. Được thiết kế nhằm gia tăng tính thẩm mỹ của mặt đàn với họa tiết quilt hoặc họa tiết vân lửa. Với một humbucker và hai bộ..
9.600.000₫
42 products

Filter by

42 products

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Yamaha Pacifica Series