Yamaha LS Series

12 products
YAMAHA
30.800.000₫
32.490.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS-TA TransAcoustic, Brown Sunburst

Đàn guitar acoustic Yamaha LSTA TransAcoustic là một nhạc cụ chất lượng cao mang đến trải nghiệm chưa từng có trước đây. Đây là cuộc cách mạng hóa dòng L-Series cổ điển, với sự cải tiến hiện đại các hiệu ứng hồi âm và hợp xướng tích hợp giúp cho..
30.800.000₫
32.490.000₫
YAMAHA
30.800.000₫
32.490.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS-TA TransAcoustic, Vintage Tinted

Đàn guitar acoustic Yamaha LSTA TransAcoustic là một nhạc cụ chất lượng cao mang đến trải nghiệm chưa từng có trước đây. Đây là cuộc cách mạng hóa dòng L-Series cổ điển, với sự cải tiến hiện đại các hiệu ứng hồi âm và hợp xướng tích hợp giúp cho..
30.800.000₫
32.490.000₫
YAMAHA
99.300.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS36 ARE

Yamaha L Series mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Âm sắc ấm áp, cân bằng phù hợp với các buổi biểu diễn. Vẻ ngoài lấy cảm hứng từ 50 năm chế tác guitar của Yamaha mang lại cảm giác thoải mái. Có 3..
99.300.000₫
YAMAHA
80.390.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS26 ARE

Yamaha L Series mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Âm sắc ấm áp, cân bằng phù hợp với các buổi biểu diễn. Vẻ ngoài lấy cảm hứng từ 50 năm chế tác guitar của Yamaha mang lại cảm giác thoải mái. Có 3..
80.390.000₫
YAMAHA
23.600.000₫
25.500.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS16 ARE, Dark Tinted

Yamaha L Series mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Âm sắc ấm áp, cân bằng phù hợp với các buổi biểu diễn. Vẻ ngoài lấy cảm hứng từ 50 năm chế tác guitar của Yamaha mang lại cảm giác thoải mái. Có 3..
23.600.000₫
25.500.000₫
YAMAHA
23.600.000₫
25.500.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS16 ARE, Brown Sunburst

Yamaha L Series mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Âm sắc ấm áp, cân bằng phù hợp với các buổi biểu diễn. Vẻ ngoài lấy cảm hứng từ 50 năm chế tác guitar của Yamaha mang lại cảm giác thoải mái. Có 3..
23.600.000₫
25.500.000₫
YAMAHA
23.600.000₫
25.500.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS16 ARE, Natural

Yamaha L Series mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Âm sắc ấm áp, cân bằng phù hợp với các buổi biểu diễn. Vẻ ngoài lấy cảm hứng từ 50 năm chế tác guitar của Yamaha mang lại cảm giác thoải mái. Có 3..
23.600.000₫
25.500.000₫
YAMAHA
17.490.000₫
18.490.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS6 ARE, Dark Tinted

Yamaha L Series mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Âm sắc ấm áp, cân bằng phù hợp với các buổi biểu diễn. Vẻ ngoài lấy cảm hứng từ 50 năm chế tác guitar của Yamaha mang lại cảm giác thoải mái. Có 3..
17.490.000₫
18.490.000₫
YAMAHA
17.490.000₫
18.490.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS6 ARE, Brown Sunburst

Yamaha L Series mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Âm sắc ấm áp, cân bằng phù hợp với các buổi biểu diễn. Vẻ ngoài lấy cảm hứng từ 50 năm chế tác guitar của Yamaha mang lại cảm giác thoải mái. Có 3..
17.490.000₫
18.490.000₫
YAMAHA
17.490.000₫
18.490.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS6 ARE, Natural

Yamaha L Series mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Âm sắc ấm áp, cân bằng phù hợp với các buổi biểu diễn. Vẻ ngoài lấy cảm hứng từ 50 năm chế tác guitar của Yamaha mang lại cảm giác thoải mái. Có 3..
17.490.000₫
18.490.000₫
YAMAHA
20.990.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS16M ARE

Yamaha L Series mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Âm sắc ấm áp, cân bằng phù hợp với các buổi biểu diễn. Vẻ ngoài lấy cảm hứng từ 50 năm chế tác guitar của Yamaha mang lại cảm giác thoải mái. Có 3..
20.990.000₫
YAMAHA
16.230.000₫
17.090.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha LS6M ARE

Yamaha L Series mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Âm sắc ấm áp, cân bằng phù hợp với các buổi biểu diễn. Vẻ ngoài lấy cảm hứng từ 50 năm chế tác guitar của Yamaha mang lại cảm giác thoải mái. Có 3..
16.230.000₫
17.090.000₫

Filter by

12 products

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Yamaha LS Series