Yamaha GC/GCX Series

6 products
YAMAHA

Đàn Guitar Classic Yamaha GC12C

21.650.000₫
22.790.000₫
YAMAHA
21.650.000₫
22.790.000₫

Đàn Guitar Classic Yamaha GC12C

GC Series là bộ sưu tập các cây đàn guitar classic của Yamaha được làm thủ công tại Nhật Bản và Trung Quốc với bí quyết được đúc kết từ nhiều thập kỷ và được làm bởi các nghệ nhân chế tác đàn nhiều năm kinh nghiệm của Yamaha. Đàn..
21.650.000₫
22.790.000₫
YAMAHA

Đàn Guitar Classic Yamaha GC12S

21.650.000₫
22.790.000₫
YAMAHA
21.650.000₫
22.790.000₫

Đàn Guitar Classic Yamaha GC12S

GC Series là bộ sưu tập các cây đàn guitar classic của Yamaha được làm thủ công tại Nhật Bản và Trung Quốc với bí quyết được đúc kết từ nhiều thập kỷ và được làm bởi các nghệ nhân chế tác đàn nhiều năm kinh nghiệm của Yamaha. Đàn..
21.650.000₫
22.790.000₫
YAMAHA

Đàn Guitar Classic Yamaha GC22C

26.200.000₫
27.490.000₫
YAMAHA
26.200.000₫
27.490.000₫

Đàn Guitar Classic Yamaha GC22C

GC Series là bộ sưu tập các cây đàn guitar classic của Yamaha được làm thủ công tại Nhật Bản và Trung Quốc với bí quyết được đúc kết từ nhiều thập kỷ và được làm bởi các nghệ nhân chế tác đàn nhiều năm kinh nghiệm của Yamaha. Đàn..
26.200.000₫
27.490.000₫
YAMAHA

Đàn Guitar Classic Yamaha GC22S

26.200.000₫
27.490.000₫
YAMAHA
26.200.000₫
27.490.000₫

Đàn Guitar Classic Yamaha GC22S

GC Series là bộ sưu tập các cây đàn guitar classic của Yamaha được làm thủ công tại Nhật Bản và Trung Quốc với bí quyết được đúc kết từ nhiều thập kỷ và được làm bởi các nghệ nhân chế tác đàn nhiều năm kinh nghiệm của Yamaha. Đàn..
26.200.000₫
27.490.000₫
YAMAHA

Đàn Guitar Classic Yamaha GC32C

56.300.000₫
59.290.000₫
YAMAHA
56.300.000₫
59.290.000₫

Đàn Guitar Classic Yamaha GC32C

GC Series là bộ sưu tập các cây đàn guitar classic của Yamaha được làm thủ công tại Nhật Bản và Trung Quốc với bí quyết được đúc kết từ nhiều thập kỷ và được làm bởi các nghệ nhân chế tác đàn nhiều năm kinh nghiệm của Yamaha. Đàn..
56.300.000₫
59.290.000₫
YAMAHA

Đàn Guitar Classic Yamaha GC32S

56.300.000₫
59.290.000₫
YAMAHA
56.300.000₫
59.290.000₫

Đàn Guitar Classic Yamaha GC32S

GC Series là bộ sưu tập các cây đàn guitar classic của Yamaha được làm thủ công tại Nhật Bản và Trung Quốc với chất lượng gỗ cao cấp, bí quyết được đúc kết từ nhiều thập kỷ và được làm bởi các nghệ nhân chế tác đàn nhiều năm..
56.300.000₫
59.290.000₫

Filter by

6 products

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Yamaha GC/GCX Series