Yamaha APX Series

19 products
YAMAHA
9.100.000₫

Đàn Guitar Acoustic Đàn Guitar Yamaha APX500III

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX500III là model thuộc series guitar thùng gắn thiết bị điện bán chạy nhất thế giới, dòng 500-series hiện thân cho tinh thần thuần nhất của dòng đàn Guitar Yamaha- sự cân bằng hiệu suất hoàn hảo, giá trị và tính độc lập. Model 500III mới..
9.100.000₫
YAMAHA
9.750.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX600FM, Tobacco Brown Sunburst

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
9.750.000₫
YAMAHA
9.750.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX600FM, Amber

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
9.750.000₫
YAMAHA
7.680.000₫
8.090.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX600, Oriental Blue Burst

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
7.680.000₫
8.090.000₫
YAMAHA
7.680.000₫
8.090.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX600, Old Violin Sunburst

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
7.680.000₫
8.090.000₫
YAMAHA
7.680.000₫
8.090.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX600, Vintage White

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
7.680.000₫
8.090.000₫
YAMAHA
7.680.000₫
8.090.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX600, Black

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
7.680.000₫
8.090.000₫
YAMAHA
7.680.000₫
8.090.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX600, Natural

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
7.680.000₫
8.090.000₫
YAMAHA
13.090.000₫
13.990.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX700II, Brown Sunburst

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh phù hợp cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với..
13.090.000₫
13.990.000₫
YAMAHA
13.090.000₫
13.990.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX700II, Sand Burst

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh phù hợp cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với..
13.090.000₫
13.990.000₫
YAMAHA
13.090.000₫
13.990.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX700II, Black

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh phù hợp cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với..
13.090.000₫
13.990.000₫
YAMAHA
13.090.000₫
13.990.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX700II, Natural

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh phù hợp cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với..
13.090.000₫
13.990.000₫
YAMAHA
13.090.000₫
13.990.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX700II, Vintage Sunburst

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh phù hợp cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với..
13.090.000₫
13.990.000₫
YAMAHA
20.600.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX1000, Natural

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
20.600.000₫
YAMAHA
20.600.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX1000, Mocha Black

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
20.600.000₫
YAMAHA
20.600.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX1000, Crimson Red Burst

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
20.600.000₫
YAMAHA
20.600.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX1000, Pearl White

APX Series của Yamaha không chỉ tập trung đơn thuần vào âm thanh mà mỗi yếu tố được điểu chỉnh cho các nghệ sỹ guitar thao tác dễ dàng trên sân khấu, từ lớp phủ phong cách đến kiểu dáng thân đàn khuyết và mỏng kết hợp với cần đàn..
20.600.000₫
YAMAHA
32.500.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX1200II, Translucent Black

Đàn guitar acoustic APX1200II của Yamaha được thiết kế với kiểu dáng thân đàn cắt mỏng mang đến trải nghiệm thoải mái, nhẹ nhàng cho tất cả người chơi. Với lỗ thoát âm APX tạo độ phản hồi tốt với dải âm rộng và công nghệ khuếch đại SRT tích..
32.500.000₫
YAMAHA
32.500.000₫

Đàn Guitar Acoustic Yamaha APX1200II, Natural

Đàn guitar acoustic APX1200II của Yamaha được thiết kế với kiểu dáng thân đàn cắt mỏng mang đến trải nghiệm thoải mái, nhẹ nhàng cho tất cả người chơi. Với lỗ thoát âm APX tạo độ phản hồi tốt với dải âm rộng và công nghệ khuếch đại SRT tích..
32.500.000₫

Filter by

19 products

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Yamaha APX Series