Yamaha 170/200 Series

8 products
YAMAHA
6.900.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX174EW, Tobacco Brown Sunburst

Đàn guitar bass Yamaha TRBX174EW là một trong những sản phẩm thuộc TRBX Series, đây là phiên bản nâng cấp của Yamaha TRBX174 với thân đàn có thêm lớp gỗ Exotic Wood chất lượng đi cùng với họa tiết vân lửa bắt mắt. Bằng sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế..
6.900.000₫
YAMAHA
6.900.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX174EW, Root Beer

Đàn guitar bass Yamaha TRBX174EW là một trong những sản phẩm thuộc TRBX Series, đây là phiên bản nâng cấp của Yamaha TRBX174 với thân đàn có thêm lớp gỗ Exotic Wood chất lượng đi cùng với họa tiết vân lửa bắt mắt. Bằng sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế..
6.900.000₫
YAMAHA
6.900.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX174EW, Translucent Black

Đàn guitar bass Yamaha TRBX174EW là một trong những sản phẩm thuộc TRBX Series, đây là phiên bản nâng cấp của Yamaha TRBX174 với thân đàn có thêm lớp gỗ Exotic Wood chất lượng đi cùng với họa tiết vân lửa bắt mắt. Bằng sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế..
6.900.000₫
YAMAHA
6.900.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX174EW, Natural

Đàn guitar bass Yamaha TRBX174EW là một trong những sản phẩm thuộc TRBX Series, đây là phiên bản nâng cấp của Yamaha TRBX174 với thân đàn có thêm lớp gỗ Exotic Wood chất lượng đi cùng với họa tiết vân lửa bắt mắt. Bằng sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế..
6.900.000₫
YAMAHA
5.390.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX174, Red Metallic

Đàn guitar bass Yamaha TRBX174 là một trong những sản phẩm thuộc TRBX Series, bằng sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế tiên tiến và công nghệ hiện đại cùng sự chính xác cao. Những cây guitar bass TRBX174 đã tạo nên một loại nhạc cụ có sự kết..
5.390.000₫
YAMAHA
5.390.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX174, Dark Blue Metallic

Đàn guitar bass Yamaha TRBX174 là một trong những sản phẩm thuộc TRBX Series, bằng sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế tiên tiến và công nghệ hiện đại cùng sự chính xác cao. Những cây guitar bass TRBX174 đã tạo nên một loại nhạc cụ có sự kết..
5.390.000₫
YAMAHA
5.390.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX174, Old Violin Sunburst

Đàn guitar bass Yamaha TRBX174 là một trong những sản phẩm thuộc TRBX Series, bằng sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế tiên tiến và công nghệ hiện đại cùng sự chính xác cao. Những cây guitar bass TRBX174 đã tạo nên một loại nhạc cụ có sự kết..
5.390.000₫
YAMAHA
5.390.000₫

Đàn Guitar Bass 4-dây Yamaha TRBX174, Black

Đàn guitar bass Yamaha TRBX174 là một trong những sản phẩm thuộc TRBX Series, bằng sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế tiên tiến và công nghệ hiện đại cùng sự chính xác cao. Những cây guitar bass TRBX174 đã tạo nên một loại nhạc cụ có sự kết..
5.390.000₫

Filter by

8 products

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Yamaha 170/200 Series