Squier Starcaster Guitar

12 products
SQUIER
13.200.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Contemporary Active Starcaster, Roasted Maple Fingerboard, Gunmetal Metallic

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Contemporary Active Starcaster là..
13.200.000₫
SQUIER
13.200.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Contemporary Active Starcaster, Roasted Maple Fingerboard, Shoreline Gold

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Contemporary Active Starcaster là..
13.200.000₫
SQUIER
11.470.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Contemporary Active Starcaster, Maple Fingerboard, Black Flat

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Contemporary Active Starcaster là..
11.470.000₫
SQUIER
11.470.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Contemporary Active Starcaster, Maple Fingerboard, Surf Pearl

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Contemporary Active Starcaster là..
11.470.000₫
SQUIER
11.470.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Contemporary Active Starcaster, Maple Fingerboard, Ice Blue Metallic

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Contemporary Active Starcaster là..
11.470.000₫
SQUIER
9.460.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Affinity Series Starcaster, Maple Fingerboard, Olympic White

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Affinity Series Starcaster là..
9.460.000₫
SQUIER
9.460.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Affinity Series Starcaster, Maple Fingerboard, Candy Apple Red

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Affinity Series Starcaster là..
9.460.000₫
SQUIER
9.460.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Affinity Series Starcaster, Maple Fingerboard, Black

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Affinity Series Starcaster là..
9.460.000₫
SQUIER
9.460.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Affinity Series Starcaster, Maple Fingerboard, 3-Color Sunburst

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Affinity Series Starcaster là..
9.460.000₫
SQUIER
11.800.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard, Natural

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Classic Vibe Starcaster là..
11.800.000₫
SQUIER
12.340.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard, Walnut

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Classic Vibe Starcaster là..
12.340.000₫
SQUIER
12.340.000₫

Đàn Guitar Điện Squier Classic Vibe Starcaster, Maple Fingerboard, 3-Color Sunburst

Starcaster đã phá vỡ khuôn mẫu thiết kế đàn guitar bán rỗng (semi-hollow) với hình dạng thân bù khi được giới thiệu vào những năm 70, nó mang đến âm thanh linh hoạt và kiểu dáng khác lạ cho những người chơi mạo hiểm nhất. Squier Classic Vibe Starcaster là..
12.340.000₫

Filter by

12 products

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Squier Starcaster Guitar