Nhạc Cụ Bộ Dây

30 products

Nhạc Cụ Bộ Dây

YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V7SG Size 4/4

22.680.000₫
23.890.000₫
YAMAHA
22.680.000₫
23.890.000₫

Đàn Violin Yamaha V7SG Size 4/4

Yamaha V7SG – Chất lượng xuất sắc cho các nghệ sĩ violin trẻ Yamaha V7SG được làm thủ công bằng gỗ tự nhiên qua chọn lọc. V7SG trở thành nhạc cụ lý tưởng cho người mới bắt đầu mong muốn một chiếc đàn violin chất lượng. Mỗi nhạc cụ đều..
22.680.000₫
23.890.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 4/4

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 4/4

Yamaha V5SC – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SC (cung cấp đuôi đàn "Ultra" Wittner kèm với 4 tăng đơ) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SA Size 3/4

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SA Size 3/4

Yamaha V5SA – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SA (gồm đuôi đàn, ngựa đàn và endpin bằng gỗ mun) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn tạo..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
125.200.000₫

Đàn Silent Bass-Electric Violin Yamaha SLB300PRO

Yamaha SLB300PRO là mẫu đàn bass điện dạng đứng hoàn toàn mới, đáp ứng chất lượng âm thanh và cộng hưởng tự nhiên nhờ sử dụng hệ thống SRT POWERED mô phỏng âm thanh chất lượng phòng thu, với sự cộng hưởng trong thân đàn đại vĩ cầm được ghi..
125.200.000₫
YAMAHA
80.720.000₫

Đàn Silent Bass-Electric Violin Yamaha SLB300

Yamaha SLB300 là loại đàn contrabass điện (đại hồ cầm) hoàn toàn mới mang lại âm thanh sắc sảo và độ cộng hưởng tự nhiên nhờ Hệ thống Công suất SRT nhằm mô phỏng âm thanh chất lượng ở phòng thu, nơi mà âm thanh cộng hưởng của thùng đàn..
80.720.000₫
YAMAHA
55.290.000₫
57.290.000₫

Đàn Silent Violin 5-dây Yamaha SV255, Shaded Brown

Yamaha SV255 là cây Violin (Vĩ cầm) – Phá vỡ sự im lặng Yamaha SV255 là cây violin silent 5-dây được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người biểu diễn chuyên nghiệp lẫn bán chuyên nghiệp muốn khuếch đại âm thanh đàn vĩ cầm cho mọi loại nhạc...
55.290.000₫
57.290.000₫
YAMAHA
50.790.000₫
53.790.000₫

Đàn Silent Violin 4-dây Yamaha SV250, Shaded Brown

Yamaha SV250 là cây Violin (Vĩ cầm) - Phá vỡ sự im lặng Yamaha SV250 là cây violin silent 4-dây được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người biểu diễn chuyên nghiệp lẫn bán chuyên nghiệp muốn khuếch đại âm thanh đàn vĩ cầm cho mọi loại nhạc...
50.790.000₫
53.790.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V20G Size 4/4

52.800.000₫
53.900.000₫
YAMAHA
52.800.000₫
53.900.000₫

Đàn Violin Yamaha V20G Size 4/4

Yamaha V20G – Chất lượng và Giá trị vượt trội Yamaha V20G là một cây vĩ cầm lấy cảm hứng từ Guarneri khác, tạo ra âm thanh phong phú, ngọt ngào nhưng mạnh mẽ. Mỗi nhạc cụ đều được hoàn thiện một cách tỉ mỉ bằng một loại sơn bóng dầu..
52.800.000₫
53.900.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V10SG Size 4/4

40.500.000₫
42.900.000₫
YAMAHA
40.500.000₫
42.900.000₫

Đàn Violin Yamaha V10SG Size 4/4

Yamaha V10SG – Một cây violin được nâng cấp xuất sắc Yamaha V10SG là một trong những mẫu phổ biến nhất của Yamaha, V10SG mang lại giá trị tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm khoản đầu tư cho cây vĩ cầm đầu tiên, nếu không muốn nói là..
40.500.000₫
42.900.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V7SG Size 1/8

22.680.000₫
23.890.000₫
YAMAHA
22.680.000₫
23.890.000₫

Đàn Violin Yamaha V7SG Size 1/8

Yamaha V7SG – Chất lượng xuất sắc cho các nghệ sĩ violin trẻ Yamaha V7SG được làm thủ công bằng gỗ tự nhiên qua chọn lọc. V7SG trở thành nhạc cụ lý tưởng cho người mới bắt đầu mong muốn một chiếc đàn violin chất lượng. Mỗi nhạc cụ đều..
22.680.000₫
23.890.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V7SG Size 1/4

22.680.000₫
23.890.000₫
YAMAHA
22.680.000₫
23.890.000₫

Đàn Violin Yamaha V7SG Size 1/4

Yamaha V7SG – Chất lượng xuất sắc cho các nghệ sĩ violin trẻ Yamaha V7SG được làm thủ công bằng gỗ tự nhiên qua chọn lọc. V7SG trở thành nhạc cụ lý tưởng cho người mới bắt đầu mong muốn một chiếc đàn violin chất lượng. Mỗi nhạc cụ đều..
22.680.000₫
23.890.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V7SG Size 1/2

22.680.000₫
23.890.000₫
YAMAHA
22.680.000₫
23.890.000₫

Đàn Violin Yamaha V7SG Size 1/2

Yamaha V7SG – Chất lượng xuất sắc cho các nghệ sĩ violin trẻ Yamaha V7SG được làm thủ công bằng gỗ tự nhiên qua chọn lọc. V7SG trở thành nhạc cụ lý tưởng cho người mới bắt đầu mong muốn một chiếc đàn violin chất lượng. Mỗi nhạc cụ đều..
22.680.000₫
23.890.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V7SG Size 1/2

22.680.000₫
23.890.000₫
YAMAHA
22.680.000₫
23.890.000₫

Đàn Violin Yamaha V7SG Size 1/2

Yamaha V7SG – Chất lượng xuất sắc cho các nghệ sĩ violin trẻ Yamaha V7SG được làm thủ công bằng gỗ tự nhiên qua chọn lọc. V7SG trở thành nhạc cụ lý tưởng cho người mới bắt đầu mong muốn một chiếc đàn violin chất lượng. Mỗi nhạc cụ đều..
22.680.000₫
23.890.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 3/4

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 3/4

Yamaha V5SC – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SC (cung cấp đuôi đàn "Ultra" Wittner kèm với 4 tăng đơ) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 1/16

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 1/16

Yamaha V5SC – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SC (cung cấp đuôi đàn "Ultra" Wittner kèm với 4 tăng đơ) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 1/10

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 1/10

Yamaha V5SC – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SC (cung cấp đuôi đàn "Ultra" Wittner kèm với 4 tăng đơ) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 1/8

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 1/8

Yamaha V5SC – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SC (cung cấp đuôi đàn "Ultra" Wittner kèm với 4 tăng đơ) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 1/4

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 1/4

Yamaha V5SC – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SC (cung cấp đuôi đàn "Ultra" Wittner kèm với 4 tăng đơ) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 1/2

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SC Size 1/2

Yamaha V5SC – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SC (cung cấp đuôi đàn "Ultra" Wittner kèm với 4 tăng đơ) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SA Size 4/4

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SA Size 4/4

Yamaha V5SA – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SA (gồm đuôi đàn, ngựa đàn và endpin bằng gỗ mun) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn tạo..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SA Size 1/8

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SA Size 1/8

Yamaha V5SA – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SA (gồm đuôi đàn, ngựa đàn và endpin bằng gỗ mun) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn tạo..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SA Size 1/4

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SA Size 1/4

Yamaha V5SA – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SA (gồm đuôi đàn, ngựa đàn và endpin bằng gỗ mun) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn tạo..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA

Đàn Violin Yamaha V5SA Size 1/2

12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
12.990.000₫
14.990.000₫

Đàn Violin Yamaha V5SA Size 1/2

Yamaha V5SA – Một khởi đầu hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới Hoàn hảo cho nghệ sĩ violin mới, Yamaha V5SA (gồm đuôi đàn, ngựa đàn và endpin bằng gỗ mun) và với gỗ tùng bách ở mặt trên, gỗ thích ở mặt lưng và phần cần đàn tạo..
12.990.000₫
14.990.000₫
YAMAHA
6.950.000₫

Đàn Violin Yamaha V3SKA Size 4/4

Yamaha V3SKA – Lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu Cây đàn violin Yamaha V3SKA mang chất âm tuyệt vời cùng với độ bền với thời gian đáng ngạc nhiên, hẳn sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho người mới học. Mỗi cây đàn violin đều được..
6.950.000₫
30 products

Filter by

30 products

Vui lòng liên hệ nếu không tìm thấy sản phẩm bạn cần!

Nhạc Cụ Bộ Dây