Những Micro Cho Trống Kick Tốt Nhất

Những Micro Cho Trống Kick Tốt Nhất

Điều gì tạo nên một chiếc mic trống tuyệt vời? Nick D'Virgilio sẽ giải đáp các thiết bị sẽ thu được âm thanh tốt nhất có thể từ trống Kick của bạn. Tất cả đều bắt đầu với những tiếng trống có âm thanh tuyệt vời, nhưng khi bạn đã nắm rõ điều đó, Nick có 20 lựa chọn nổi bật đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe của các tay trống và chuyên gia phòng thu ngày nay. Các lựa chọn bao gồm từ những sản phẩm cổ điển tuyệt đối cho đến những ứng cử viên mới với mọi thứ phù hợp với mọi phong cách và ngân sách. Hãy bắt đầu nào!

Leave a comment

* Please note, comments need to be approved before they are published.