Demo Bộ Trống 4 Trống TAMA Club-JAM Flyer

Demo Bộ Trống 4 Trống TAMA Club-JAM Flyer


Dù có kích thước vỏ nhỏ gọn nhưng bộ trống 4 trống TAMA Club-JAM Flyer vẫn mang lại âm thanh chất lượng cho các buổi biểu diễn trên sân khấu. Bộ trống nhỏ gọn thuận tiện cho vận chuyển bao gồm một trống bass 10 inch x 14 inch với giá đỡ, một trống tom con 6 inch x 8 inch, một trống tom lớn 9 inch x 10 inch và một trống snare 5 inch x 10 inch. Đây là một bộ trống tuyệt vời dành cho các tay trống biểu diễn thường xuyên, kích thước nhỏ gọn của nó sẽ rất hữu ích trên sân khấu. Các tay trống tại Mai Nguyên cũng gợi ý mua thêm bộ túi chuyên dụng (bán riêng) để tối ưu độ gọn nhẹ của nó.

Leave a comment

* Please note, comments need to be approved before they are published.