Cách Mua Dùi Trống Tốt Nhất

Cách Mua Dùi Trống Tốt Nhất

Mua dùi trống và không biết bắt đầu từ đâu? Nick D'Virgilio sẵn sàng trợ giúp! Anh ấy chia sẻ cách mua dùi trống cũng như cách sử dụng các con số và chữ cái mà các nhà sản xuất dùi trống sử dụng để dán nhãn cho dùi trống! Nick đề cập đến các vật liệu điển hình mà bạn sẽ thấy khi mua sắm, bao gồm các loại gỗ như hickory, maple và synthetic cũng như là aluminum và polyurethane. Sau đó, anh ấy đi sâu vào các lựa chọn mẹo khác nhau, cân nhắc về thể loại, độ nhọn đầu dùi và các mẹo mua sắm tốt nhất dành cho người mới bắt đầu. Xem video để biết thêm chi tiết!

Leave a comment

* Please note, comments need to be approved before they are published.