5 Cách Để Thu Âm Trống Snare

5 Cách Để Thu Âm Trống Snare

Tham gia cùng chúng tôi để xem các kỹ thuật thu snare đáng tin cậy nhất trong giới! Âm thanh thu snare tuyệt vời là điều cần thiết đối với bất kỳ nghệ sĩ thu âm nào; Âm sắc cốt lõi của snare và cách bạn sử dụng micrô đóng vai trò rất lớn trong âm thanh cuối cùng của bản nhạc đã ghi của bạn. Mic dynamic là công cụ phổ biến nhất mà mọi tay trống và kỹ sư âm thanh nên làm quen. Bạn thường có thể mua micrô dynamic với mức giá phải chăng, chẳng hạn như Shure SM57, một lựa chọn vượt thời gian và luôn trường tồn. Các kỹ thuật nâng cao thường yêu cầu micrô condenser bên cạnh micrô dynamic. Xem video để biết thêm chi tiết!

Leave a comment

* Please note, comments need to be approved before they are published.